CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP HIỆP THÀNH
CTY TNHH VẬN TẢI & XÂY LẮP HIỆP THÀNH
909

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP HIỆP THÀNH

CTY TNHH VẬN TẢI & XÂY LẮP HIỆP THÀNH
Địa chỉ : 4E2, đường số 2, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 0753832367 - 0903178
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP HIỆP THÀNH

CTY TNHH VẬN TẢI & XÂY LẮP HIỆP THÀNH
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 4E2, đường số 2, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 0753832367 - 0903178
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Lương Khánh Duy