CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUỲNH TIỀN
CTY TNHH MTV SX - TM - DV HUỲNH TIỀN
742

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUỲNH TIỀN

CTY TNHH MTV SX - TM - DV HUỲNH TIỀN
Địa chỉ : Số 230/1, đường 884, ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 0919293929
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUỲNH TIỀN

CTY TNHH MTV SX - TM - DV HUỲNH TIỀN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 230/1, đường 884, ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 0919293929
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Huỳnh Văn Thành Tiền